Skip to main content

Vi utfører FG godkjente

El kontroller

El kontroller

Vi er godkjent for å kunne utføre FG godkjente elkontroller.

I de fleste tilfeller gir dette rabatt på brannforsikringen. Kontrollen gir også en grei oversikt om hva som må utbedres. Alternativt om at alt er i orden.

Vi har FG Godkjenning

Tilstandskontroll:

Det er også mulig å få utført en tilstandsvurdering av det elektriske anlegget.

Dette kan f.eks. benyttes i et hms system. Underlaget kan også være nyttig ved innhenting av priser fra entreprenører eller for å lage budsjetter for fremtidige utbedringer.

KONTAKT OSS