Skip to main content

Vi hjelper

Borettslag

Borettslag

Vi har stor erfaring med drift og vedlikehold av elektriske anlegg i borettslag.
Vi foretar alt fra montering av enkle stikkontakter i leiligheter til totalutskifting av elanlegg i større borettslag.

Kontakt oss for mer informasjon.

KONTAKT OSS

Rabatt på forsikringer i leiligheter og borettslag

Det er også en del som ønsker rabatt på forsikringer i leiligheter og borettslag.
I disse tilfellene utfører vi el-kontroller med rapport på hva som bør eller må utbedres.

Kontakt oss for mer informasjon.

KONTAKT OSS